Ana sayfa Akademik ilanlar Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak

45
0
PAYLAŞ

T.C.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış
olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
1) PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI:
Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim
dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;
– 2 adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
– Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
– Yabancı Dil Belgesi
– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
– Adli Sicil Kaydı,
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire
Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
– Özgeçmiş,
– Yayın listesi,
– Bilimsel çalışma ve yayınlar,
– Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar,
– Eğitim-öğretim faaliyetleri,
– Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları,
– Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini,
kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
2) DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim
dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;
– 2 adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
– Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
– Yabancı Dil Belgesi
– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
– Adli Sicil Kaydı,
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire
Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
– Özgeçmiş,
– Yayın listesi,
– Bilimsel çalışma ve yayınlarını,
kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
3) YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını ve
sınava girecekleri yabancı dili (Yabancı Dil Belgesi olanlar ekleyeceklerdir) belirten dilekçelerine ekleyecekleri;
– 2 adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
– Yabancı Dil Belgesi
– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),
– Adli Sicil Kaydı,
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire
Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
– Özgeçmiş,
– Yayın listesi,
– Bilimsel çalışma ve yayınlar,
kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi uyarınca
ilgili Birimlerin yönetim kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçelerinde belirtmiş oldukları yabancı dil için sınav
yapılacaktır. Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati üniversitenin ve ilgili Birimlerin internet sayfasında
duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5) Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. kimlik numarası, yazışma adresi, telefon ve e-posta adreslerini bildirmeleri gereklidir.
6) İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.
7) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
8) Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel
çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
Duyurulur.
İlan: 03/01/2018 tarihli Posta Gazetesi ile 03/01/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete
Başvuru Başlangıç: 03/01/2018
Başvuru Bitiş: 17/01/2018
Birim Bölüm Anabilim Dalı / Program Unvan Adet Derece Açıklama
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fak.
Ulaştırma Mühendisliği Böl. Akıllı Ulaştırma Sistemleri
ABD Profesör 1 1
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Şebeke Optimizasyonu
konularında çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Böl. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri
Hemşireliği ABD Doçent 1 1
Doktorasını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış ve Çocuk-Ergen
Ruh Sağlığı konusunda çalışmaları olmak
Denizcilik Fak. Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği Böl.
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği ABD Doçent 1 1
Difüzyon Kaynağı, Şekil Hatırlamalı Alaşımlar ve Yarı İletken Malzemeler
konularında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat ABD Doçent 1 1
Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış ve Bölgesel İktisat ve Büyüme-Dış
Ticaret İlişkisi konularında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Böl. Üretim Yönetimi ve Pazarlama
ABD Doçent 1 1
Doçentliğini Pazarlama alanında almış ve Marka Yaratma Stratejileri konusunda
çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Böl. Mali Hukuk ABD Doçent 1 2
Doçentliğini Maliye alanında almış, Kayıt Dışı Ekonomi ve Yasa Dışı Finansal
Akımlar konularında çalışmaları olmak
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Eski Türk Edebiyatı ABD Yardımcı
Doçent 1 5
Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış ve Divan Şiiri konusunda
çalışmaları olmak
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Türk Halk Edebiyatı ABD Yardımcı
Doçent 1 4
Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış ve Halk Edebiyatı ve Halk
İnançları konularında çalışmaları olmak
Ömer Seyfettin Uygulamalı
Bilimler Fak.
Medya ve İletişim Sistemleri
Böl.
Medya ve İletişim Sistemleri
ABD
Yardımcı
Doçent 1 5
Doktorasını Kişilerarası İletişim alanında yapmış ve Medya ve İletişim konularında
çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Böl. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri
Hemşireliği ABD
Yardımcı
Doçent 1 5
Doktorasını Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında yapmış ve ilgili alanda
çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fak. Sağlık Yönetimi Böl. Sağlık Yönetimi ABD Yardımcı
Doçent 1 3
Doktorasını Sağlık Yönetimi veya İktisat alanında yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Ekonometri Böl. Ekonometri ABD Yardımcı
Doçent 1 4
Doktorasını Yöneylem Araştırması alanında yapmış ve Oyun Teorisi konusunda
çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. İktisat Teorisi ABD Yardımcı
Doçent 1 4
Doktorasını İktisat alanında yapmış ve Finansal Krizler ve Yoksulluk alanlarında
çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Böl. Uluslararası İlişkiler ABD Yardımcı
Doçent 1 4
Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmış ve Birleşmiş
Milletler konusunda çalışmaları olmak
Erdek MYO Otel Lokanta ve İkram
Hizmetleri Böl.
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Pr.
Yardımcı
Doçent 1 4
Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış ve Gastronomi konusunda
çalışmaları olmak

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here